Eezym Eezym - Alles Reiniger - Herbal Fresh - Spray 750 ml

€15,95
Artikelnummer: 90.100.15.009
Beschikbaarheid: Op voorraad (6)

Eezym spray alles reiniger - herbal fresh

  • 100% natuurlijk
  • Enzymen lossen vet, eiwitten en zetmeel op
  • Inhoud: 750 ml
Allesreiniger in sprayflacon op basis van 100% natuurlijke bestanddelen. De enzymen in dit product lossen vet, eiwitten en zetmeel op. Geschikt voor alle oppervlakken, zelfs op moeilijke bereikbare plaatsen. Geur: herbal fresh. Inhoud 750 ml.

Signaalwoord (CLP)

  • Waarschuwing

Gevarenaanduidingen (CLP)

  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Aanvullende informatie (CLP)

  • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of etiket ter beschikking houden.
  • P102 Buiten bereik van kinderen houden.
  • P280 Oogbescherming dragen.
  • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten
  • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen